Uppdrag Stadsdelsförvaltningen

Organisationsskiss av Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning

Jag hade ingen aning om hur stadsdelsarbetet fungerade före det att jag fick fotoförtroendet.... Ett mycket intressant och spännande arbete som alla kan ta del av, påverka och följa!

Under några år tillbaka har jag fått förtroendet att porträttera ledamöter, ersättare och ledningsgrupp på Hässelby Vällingby Stadsdelsförvaltning och så även i år.

Arbetet leds av en stadsdelsdirektör och i Hässelby Vällingby är det färgstarka Susanna Halldin Olsson. Förvaltningen består sen av olika avdelningar med chefer som ansvarar för verksamheten för sitt resp. område. (Se org skissen)

En gång/månad sammanträder nämndens förtroendevalda ledamöter och politiker. De fattar då beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för. Dessa möten är förresten fria att besöka för alla intresserade och boende i stadsdelen och de som vill ta del av de frågor som behandlas. Ledamöterna är fritidspolitiker vilket innebär att de sköter de politiska uppdragen vid sidan av arbete eller studier och de bor ofta i det område som de ansvarar över. Det skapar både intresse och närvaro tänker jag.

Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Stockholms stad är uppdelad i 13 stadsdelsområden i Stockholm varav Hässelby Vällingby är en. 

Porträtten vill jag få vänliga, personliga och lättsamma. Syftet med porträtten är att politikerna ska kännas tillgängliga för kontakt. Ledamöterna är ju förtroendevalda och bilderna behöver därför inge förtroende! Bilderna är tagna i miljön där de har sina möten för att skapa igenkänning. 

Nedan ser ni några exempel på porträtt på nämnden som jag tagit tidigare, porträtt som inom kort ska uppdateras.Carina Franke (KD)

Bo Arkelsten (M)

Lisa Carlsson (S)

Fatima Nur (L)

Peter Dannqvist (MP)

Özlem Körhan (V)